Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO KOMISIJE ZA DELO Z MLADINO ZA LETO 2016

 

Komisija za delo z mladino je v večini izpolnila plan za leto 2016. V letu 2016 se je komisija za delo z mladino sestala 3 krat. Predsednica komisije za delo z mladino se je udeležila posveta mentorjev gasilske mladine, ki je potekal meseca januarja v Termah Zreče.

Na področju tekmovanj smo v letu 2016 dosegli zelo dobre rezultate. Spomladi so se pionirji in mladinci PGD Renkovci ter pripravniki PGD Gomilica pripravljali in udeležili regijskega kviza, ki je potekal 12.3.2016 v Apačah. Na regijskem kvizu so pionirji PGD Renkovci dosegli 5. mesto, mladinci PGD Renkovci 17. mesto in pripravniki PGD Gomilica odlično 3.mesto. Meseca maja smo v Renkovcih postavili progo za mladinsko vajo in začele so se intenzivne vaje. Na tekmovanju GZ Turnišče smo sodelovali z 3 pionirskimi in 2 mladinskima ekipama. Pionirji PGD Renkovci so se udeležili državnega tekmovanja, ki je potekalo 12.6.2016 v Kopru, kjer so dosegli odlično 8.mesto.

V mesecu septembru smo pripravili srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišče, ki je potekalo v Turnišču. Na srečanju so se mladi zabavali in preizkusili v raznih igrah. V oktobru mesecu požarne varnosti mo pripravili 3. Orientacijski pohod GZ Turnišče, ki je potekal v Gomilicah in je bil prvič organiziran podobno kot tekmovanje. Udeležilo se ga je precejšnje število pionirjev in mladincev.

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem mentorjem in vodstvu GZ Turnišče ter vsem, ki nam pri našem delu stojite ob strani in nas podpirate. V letu 2017 se bomo še naprej trudili po naših najboljših močeh. Ob tej priložnosti pozivam vse prostovoljne gasilce in gasilke iz GZ Turnišče, ki imate voljo do dela z mladino, da se pridružite mentorjem po društvih in tako s skupnimi močmi urimo naš gasilski podmladek.

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

 

 

 

                                                                                      Predsednica komisije za delo z mladino,

                                                                                                          Vanja Matjašec