Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA VETERANE GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

 

VSEBINA PROGRAMA

KRAJ IN DATUM

ZADOLŽITEV

OPOMBE

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Gasilski dom Renkovci, oz. po dogovoru

Predsednik komisije

4 članice

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

Predsednik komisije

 

Sestava veteranske ekipe

PGD-ji po vaseh

 Člani veteranske  komisije

 

Priprava zgodovine društva-v obliki slik

Soba v prostorih PGD –po vaseh

Člani veteranske komisije

 

Udeležba na veteranskem tekmovanju GZ Turnišče

 

Člani veteranske komisije, poveljniki

 

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

 

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

 

Priprava tekmovanje v obliki povezovanja z drugimi veteranskimi člani, drugih zvez

 

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

 

Srečanje veteranov zveze-v obliki pitnika

 

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva