Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO NAMESTNIKA POVELJNIKA GZ TURNIŠČE za 2013

Vse zbrane na današnji skupščini GZT lepo pozdravljam v svojem  imenu in v imenu  poveljstva GZT.  Na kratko vam bom predstavil opravljeno delo v letu 2013 v naši GZ. 

Na področju intervencij so gasilska društva v GZT imela skupaj 18 različnih ukrepanj oz. posredovanj, kar je v primerjavi z letom 2012, ko jih je bilo samo 7, bistveno več. V letu 2013 so zabeležili dva požara na objektih in sicer v mesecu Januarju je gorelo ostrešje stanovanjske hiše v Turnišču in v mesecu Februarju je zagorel električni drog v Gomilicah, tako je posredovanje gašenja objektov enako kot leto poprej. Pohvalimo se  lahko z zmanjšano število požarov v naravi, v letu 2012 je bilo potrebno posredovati trikrat, v lanskem letu smo požar v naravi imeli samo enkrat.
Prav tako smo lansko leto enkrat posredovali pri odpiranju stanovanjske hiše, ob prisotnosti policije zaradi suma smrti osebe . 
Večje število posredovanj v lanskem letu, smo zabeležili zaradi poplav, ki so prizadela našo občino oz. GZ.
Opravljeno je bilo 14 posredovanj in sicer 8 krat v Renkovcih, 3 krat v Turnišču, 2 krat v Gomilici in 1 krat v Nedelici.
Največ preglavic nam je delala voda v vasi Renkovci, ker smo ugotovili da z našimi razpoložljivimi MČ ne bomo kos narasli vodi, katera je pritekala iz gozda in grozila stanovanjskim hišam. Zaprosili smo Upravo republike Slovenije za zaščito in reševanje  izpostava M.S. za muljno črpalko z kapaciteto črpanja 16 m3  vode /min.
Črpalka nam je bila v veliko pomoč, olajšala marsikatero prepotrebno delo ob poplavah, saj smo z njo v dveh dneh prečrpali okrog  20,000 m3 vode v malo Ledavo. Za posredovanje ob poplavah in za posredovanje skozi vso leto so  gasilci PGD v GZT opravili v nočnem in dnevnem času,  čez 15.000 ur prostovoljnega dela.  Če si dovolimo ovrednotiti samo stroške posredovanja ob poplavah po ceniku GZS znese strošek posredovanja 432,000€.
                       
Na področju izobraževanja in usposabljanja je bilo minulo leto uspešno. Različnih tečajev za pridobitev formalne gasilske izobrazbe, se je udeležilo in uspešno zaključilo 25 kandidatov.
Organiziranih pa je bilo po društvih tudi več tematskih delavnic, posvetov ter drugih neformalnih oblik usposabljanja, ki se jih je udeležilo preko 200 udeležencev.
Članice PGD v GZT so se udeležile srečanja članic GZT v Gomilicah in srečanja članic GZS na Kašni planini nad Kamnikom.
Udeležili smo se tudi kongresa GZS v Kopru z avtobusom skupaj z člani GZ Lendava. Iz naše GZ se je udeležilo 15 članov v mešani sestavi (gasilka- gasilec).

Največja vaja v mesecu požarne varnosti je bila pod delovnim imenom » PLANIKA 2013« Katero je pripravil še takratni poveljnik tov.  Mitja Štefanec, katera pa je potekala na drugačen način kot smo vaje bili vajeni. Namen vaje je bil, preveriti delovanje vseh operativnih enot na področju GZT.Prav tako je v mesecu požarne varnosti bila organizirana vaja članic GZT v organizaciji PGD Gomilica, katero je pripravil tov. Dušan Majcen.
Namen vaje članic je bil, da se preveri operativna sposobnost enot članic v GZT. 
Prav tako smo ob dogovoru  ravnateljice O.Š. Turnišče v mesecu požarne varnosti izvedli vajo »EVAKUACIJA O.Š. TURNIŠČE« , istočasno smo predstavili učencem O.Š. Turnišče gašenje začetnega požara, vžig olja, gasilska vozila in opremo, ter osebno zaščitno opremo gasilca. V omenjeno vajo se je vključilo tudi PGD Lendava z svojo avto lestvijo.
Ob koncu same vaje smo z GVC 16/25obiskali tudi vrtec, jim predstavili opremo v vozilu in jim za nagrado dovolili polivanje z visokim tlakom.

PGD v GZT so svoje znanje in izkušnje preverjali tudi na številnih tekmovanjih, vključno z regijskim tekmovanjem v Ljutomeru in v Ižakovcih, kjer je zvezo zastopalo 8 tekmovalnih enot.

V Ižakovcih, kjer je bilo mladinsko tekmovanje, so tekmovale naslednje enote :
    Pionirji       PGD Turnišče                21. mesto 
    Mladinci     PGD Gomilica               4. mesto 
    Mladinke    PGD Turnišče                4. mesto 

V Ljutomeru so tekmovale enote :
     Člani        A    PGD Gomilica     27. mesto
    Članice     A     PGD Renkovci    žal diskvalificirane
    Člani         B    PGD Gomilica     14. mesto 
    Članice      B    PGD Gomilica    11. mesto
    St. gasilke        PGD Turnišče       3. mesto s tem mestom so pridobile vstopnico na državno tekmovanje, ki se bo odvijalo letos v GZ                                                          Ormož.

Seveda so si vse enote PGD morale najprej priboriti prva mesta na tekmovanju GZ Turnišče.
Na kratko sem vam podal kroniko dela in dosežene rezultate GZT za leto 2013.  Če sem slučajno kaj nehote izpustil, me prosim v razpravi dopolnite.

Z gasilskim pozdravom :                                                                                                              Namestnik poveljnika GZ Turnišče
 NA POMOČ                                                                                                                                       G.Č. Horvat Štefan 
                                                                                                                                                                     l.r