Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2016

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana

Upravni odbor

Maj

7.

Organizacija in izvajanje redarske službe in požarnega varovanja ob prireditvah

Upravni odbor

Celo leto

8.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

9.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

10.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

11.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

12.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

13.

Sodelovanje z občino in državnimi organi (CZ in drugi), GZS in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

14.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

15.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

16.

Strokovna ekskurzija

Upravni odbor

April

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

 

17.

Splošna operativna pripravljenost enot      

GZ Turnišče

Poveljstvo

Celo leto

18.

Izobraževanje gasilskega  kadra

Poveljstvo

December Januar Feb.

19.

Usposabljanje  specialnosti dihalne naprave,nevarne snovi,notranji požari MODUL A in B

Poveljstvo

Celo leto

20.

Usposabljanje za varno delo z motorno žago,administrator,bolničar

Poveljstvo

Celo  leto

21.

Strokovna ekskurzija

Poveljstvo, UO GZ

Celo  leto

22.

Tekmovanje GZ Turnišče, pokalna, memorialna,državno,liga SSV

Poveljstvo

Maj,Junij,Julij

23.

Izvajanje aktivnosti ob morebitni razglasitvi velike požarne ogroženosti

Poveljstvo

Julij, Avgust

24.

Preventivne naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

25.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

26.

Sodelovanje pri nadaljnjem  razvoju GZ Turnišče

Poveljstvo

Celo leto

27.

Sodelovanje s komisijami pri GZ, mladina,članice, starejši gasilci

Poveljstvo –

komisije

Celo leto

28.

Sodelovanje s občinskim štabom CZ

Poveljstvo

Celo leto

29.

Ažuriranje  podatkov v operativnih načrtih

Poveljstvo - PGD

Celo leto

30.

Dan odprtih vrat

Poveljstvo

Oktober

31.

 Razne  aktivnosti v mesecu požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

32.

Objava preventivne brošure na CATV

 

Poveljstvo

December

 

DELO Z MLADINO

 

 

 

33.

Seje komisije za mladino 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

34.

Občni zbori gasilcev po PGD

Vsi

Februar, Marec

35.

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

 

36.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

37.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

Januar

38.

Mladinski kviz GZT

Mladinska komisija

Februar

39.

Sodelovanje na orientacijskem pohodu in mladinskem kvizu

Mladinska komisija

Maj, junij, julij, avgust,

september

40.

Postavitev poligona za vaje mladincev GZT

Mladinska komisija

Maj

41.

Tekmovanje mladinskih ekip

 

Državno tekmovanje

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

 

Junij

42.

Orientacijski pohod za mladino GZT           

Mladinska komisija

Avgust

43.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Mladinska komisija

Celo leto

44.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

45.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča

Mladinska komisija

Oktober

46.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, Predsednik komisije

Oktober, November

47.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisija, Osnovna šola, Poveljniki PGD

Oktober

48.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

 

49.

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

50.

Urejanje okolice gasilskega doma

Mladinska komisija

Celo leto

 

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

 

51.

 

Seje komisije za članice 2-3  na leto

Predsednica komisije

Celo leto

51.

Sprejem programa dela

Komisija

Januar

53.

Sodelovanje na regijskih posvetih za članice

Komisija

Celo leto

54.

Izobraževanje članic

Članice

Celo leto

55.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj

56.

Državno tekmovanje

Desetine

Junij

57.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

Celo leto

58.

Udeležba na svečanih prireditvah  in občni zbori društev

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

59.

Srečanje članic GZT ali in Regije, ter GZS

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

60.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

61.

Udeležba seminarja predsednic komisij

Predsednica komisije

November

62.

Sodelovanje z vodstvom GZT

Vse članice

Celo leto

63.

Sodelovanje z ostalimi komisijami GZT

Posamezne članice in komisija

Celo leto

64.

Redno obveščanje v medijih in revijah

Vse članice

Celo leto

65.

Sodelovanje s komisijo za delo članic v regiji

Predsednica komisije

Celo leto

66.

Sodelovanje na športno-gasilskih prireditvah

Komisija za članice

Celo leto

67.

Dokumentarni večeri

Vse članice

Celo leto

68.

Sodelovanje z društvi po vaseh in občino

Po dogovoru

Čez leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

 

69.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

70.

Sodelovanje z GZ Turnišče

Predsednik komisije

Celo leto

71.

Sodelovanje na procesijah, proslavah in drugih prireditvah

Komisija

Celo leto

72.

Sestava veteranskih ekip

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

73.

Udeležba veteranov na tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

74.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

75.

Srečanje veteranov zveze

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Avgust

76.

Srečanje veterank in veteranov Pomurja

Člani veteranske komisije

Avgust