Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO KOMISIJE ZA VETERANKE IN VETERANE

ZA LETO 2016

Komisija za veteranke in veterane je imela v letu 2016 dve seji na katero so bili vabljeni tudi predsednik Gasilske zveze Turnišče tov. Alojz Vuk, tajnica tov. Vanja Matjašec ter mentorica članic tov Tatjana Vuk.

Na 9. seji smo zaradi smrti tov. Cigut Franca izvolili novega člana komisije in sicer tov. Sraka Franca in s tem izpopolnili članstvo. Seji sta bili sklepčni tako, da smo lahko sklepe po dnevnem redu lahko sprejeli kot veljavne.

Na 8. seji veterank in veteranov smo sprejeli plan aktivnosti za leto 2016, med drugim tudi to, da veterani pri Gasilski zvezi Turnišče nastopajo na tekmovanjih skupaj z ostalimi desetinami, vendar do realizacije ni prišlo.

Aktivni pa smo bili na srečanju veterank in veteranov v Renkovcih dne 07.08.2016, prav tako pa po svojih možnostih v matičnih društvih.

Še posebej pa so se izkazale s svojo aktivnostjo veteranke z mentorjem tov Vuk Alojzem. Pa da naštejem samo nekaj teh aktivnosti:

-          Udeležba na procesiji za veliko noč

-          Udeležba na pogrebni slovesnosti za tov. Cigut Franca in Tkalec Jožefa

-          Sprotnih vaj za tekmovanje in memoriale

-          Florjanovega shoda v Nedelici

-          Tekmovanje Gasilske zveze Turnišče dne 28.05.2016

-          Državno tekmovanje veterank Turnišča 11. In 12. Junija 2016 v Kopru, Lutvercih, Spodnjih Ivancih in Lazah

-          Sodelovanje v Mozirju za memorial Lukšeta, srečanje v Renkovcih, Dravskem polju in Selu

Plan dela in  aktivnosti veterank in veteranov za leto 2017:

-          Sodelovanje z matičnimi društvi

-          Udeležba pri raznih shodih in tekmovanjih

-          Srečanje veterank in veteranov Gasilske zveze Turnišče prvi vikend v avgustu

-          Srečanje veterank in veteranov Gasilske zveze Pomurja

-          Srečanje veterank in veteranov Pomurske regije v Lemerju 09.07.2017 ob 10. uri

-          Srečanje ob dnevu odprtih vrat Gasilske zveze Turnišče in sodelovanje pri ostalih dejavnostih, ki bodo organizirane.

Toliko bi Vam imel povedati v tem kratkem poročilu komisije za veteranke in veterane za leto 2016. Na koncu Vas vse skupaj pozdravljam z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Predsednik komisije za veteranke in veterane:

                                                                               Dominko Jožef l.r.