Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2017

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana- Renkovci

Upravni odbor

Maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z občino in državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

 

15.

Splošna operativna pripravljenost enot      

GZ Turnišče

Poveljstvo

Celo leto

16.

Izobraževanje gasilskega  kadra

poveljstvo

Celo leto

17.

Usposabljanje  specialnosti dihalne naprave,nevarne snovi,notranji požari MODUL A in B

poveljstvo

Celo leto

18

Popolnitev zaščitne in reševalne opreme po

planu

Poveljstvo

Celo leto

19.

Strokovna ekskurzija

Poveljstvo, UO GZ

Celo leto

20.

Tekmovanje GZ Turnišče, pokalna, memorialno , državno, liga SSV

Poveljstvo

Maj, Junij, Julij

21.

Izvajanje aktivnosti ob morebitni razglasitvi velike požarne ogroženosti

Poveljstvo

 Julij, Avgust

22.

Preventivne naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

 

Celo leto

 

 

23.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

24.

Sodelovanje pri nadaljnjem  razvoju GZ Turnišče 

Poveljstvo

Celo leto

25.

 Sodelovanje s komisijami pri GZ, mladina,članice, starejši gasilci

Poveljstvo - komisije

Celo leto

26.

Sodelovanje s občinskim štabom CZ

Poveljstvo

Celo leto

27.

Posodobitev  podatkov v operativnih načrtih

Poveljstvo - PGD

Celo leto

28.

Dan odprtih vrat

Poveljstvo

Oktober

29.

Razne  aktivnosti v mesecu požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

30.

Objava preventivne brošure na CATV

Poveljstvo

December

 

DELO Z MLADINO

 

 

 

31.

Seje komisije za mladino 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

32.

Občni zbori gasilcev po PGD

Vsi

Februar, Marec

33.

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

 

34.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

35.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

Februar

36.

Predstavitev gasilstva v vrtcu in osnovni šoli Turnišče

Mladinska komisija

 

Marec/April

37.

Mladinski kviz GZT

Mladinska komisija

Februar

38.

Sodelovanje na orientacijskem pohodu in mladinskem kvizu

Mladinska komisija

Maj, junij, julij, avgust,september

39.

Postavitev poligona za vaje mladincev GZT

Mladinska komisija

Maj

40.

Izbirno tekmovanje mladinskih ekip

 

Regijsko tekmovanje

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

 

September

41.

Orientacijski pohod za mladino GZT           

Mladinska komisija

Avgust

42.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Mladinska komisija

Celo leto

43.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

44.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča

Mladinska komisija

Oktober

45.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, Predsednik komisije

Oktober, November

46.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisija, Osnovna šola, Poveljniki PGD

Oktober

47.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

 

48.

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

49.

Urejanje okolice gasilskega doma

Mladinska komisija

Celo leto

 

 

 

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

 

50.

 

Seje komisije za članice 2-3  na leto

Predsednica komisije

Celo leto

51.

Sprejem programa dela

Komisija

Januar

52.

Sodelovanje na regijskih posvetih za članice

Komisija

Celo leto

53.

Izobraževanje članic

Poveljniki

Celo leto

54.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj

55.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

Celo leto

56.

Udeležba na svečanih prireditvah  in občni zbori društev

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

57.

Srečanje članic GZ T ali in Regije ter GZS

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

58.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

59.

Udeležba seminarja predsednic komisij

Predsednica komisije

November

60.

Sodelovanje z vodstvom GZT

Vse članice

Celo leto

61.

Sodelovanje z ostalimi komisijami GZT

Posamezne članice in komisija

Celo leto

62.

Redno obveščanje v medijih in revijah

Vse članice

Celo leto

63.

Sodelovanje s komisijo za delo članic v regiji

Predsednica komisije

Celo leto

64.

Sodelovanje na športno-gasilskih prireditvah

Komisija za članice

Celo leto

65.

Dokumentarni večeri

Vse članice

Celo leto

66.

Sodelovanje z društvi po vaseh in občino

Po dogovoru

Čez leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

 

67.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

68.

Sodelovanje z GZ Turnišče in matičnimi društvi

Predsednik komisije

Celo leto

69.

Sodelovanje na procesijah, proslavah in drugih prireditvah

Komisija

Celo leto

70.

Sestava veteranskih ekip

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

71.

Udeležba veteranov na tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

72.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

73.

Srečanje veteranov zveze

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Avgust

74.

Srečanje veterank in veteranov Pomurske regije v Lemerju

Komisija za veterane

Julij