Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE

CVETNA ULICA 1A

9224 TURNIŠČE

 

Kandidacijska komisija Gasilske zveza Turnišče (v nadaljevanju GZ Turnišče) je na svoji prvi seji dne 16.12.2017, skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev in organov za obdobje 2018 do 2023 sprejela,

R O K O V N I K

ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL

ZA IZVOLITEV ČLANOV ORGANOV GZ TURNIŠČE

ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2023 IN ROKI ZA IZVEDBO OPRAVIL

Posamezna volilna opravila se izvedejo v naslednjih rokih:

 

Rok

 

Vsebina aktivnosti

 

Nosilec

16.12.2017

Konstituiranje kandidacijske komisije GZ Turnišče.

Predsednik GZ Turnišče

16.12.2017

Sprejem rokovnika volilnih opravil izvolitev članov organov GZ Turnišče.

Kandidacijska komisija

16.12.2017

Določitev vsebine kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev ter članov organov GZ Turnišče.

Kandidacijska komisija

21.12.2017

Objava rokovnika volilnih opravil in vsebine kandidacijskega postopka na spletni strani GZ Turnišče.

Tajnica GZ Turnišče

 

21.12.2017

Posredovanje rokovnika volilnih opravil in razpis kandidacijskega postopka vsem prostovoljnim gasilskim društvom v GZ Turnišče, po elektronski in navadni pošti.

Tajnica GZ Turnišče

27.1.2018

Posredovanje predlogov kandidatov za predsednika in poveljnika GZ Turnišče na sedež GZT (gasilska pisarna).

PGD

27.1.2018

Posredovanje predlogov kandidatov za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in arbitraže GZ Turnišče na sedež GZT (gasilska pisarna).

PGD

27.01.2018

Zasedanje komisije, pregled in potrditev prejetih predlogov kandidatov in odločitev veljavnosti posameznih kandidatur.

Kandidacijska komisija

29.01.2018

Poziv PGD k dajanju podpore posameznim kandidatom za predsednika in poveljnika GZ Turnišče.

Tajnica GZ Turnišče

29.01.2018

Predstavitev načrta izvedbe programa GZT posameznih kandidatov za predsednika in poveljnika GZT- vsem društvom po e-pošti in po navadni pošti.

Tajnica GZ Turnišče

23.02.2018

Zadnji rok za predložitev pisnega umika soglasja h kandidaturi posameznega kandidata. Pisni umik se predloži kandidacijski komisiji do 15:00 na sedež GZ Turnišče (gasilska pisarna).

Kandidati za posamezne funkcije v organih

24.02.2018

Zadnji rok za podporo posameznih kandidatov za funkcionarja. Upoštevale se bodo podpore prejete do 15:00 na sedež gasilske zveze (gasilska pisarna).

PGD

24.02.2018

Zasedanje komisije: oblikovanje kandidatne liste za funkcionarje in organe GZ Turnišče.

Kandidati za posamezne funkcije v organih ali funkcionarja v GZT

02.03.2018

Objava liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za posamezne funkcije GZ na spletni strani GZ Turnišče in v pisni obliki po e-pošti vsem društvom v zvezi.

Kandidacijska

komisija

24.03.2018

Predlaganje skupščini v izvolitev kandidate, ki so dobili ustrezno podporo za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Turnišče.

Kandidacijska

komisija

24.03.2018

Predlaganje skupščini v izvolitev kandidatov, ki so dobili ustrezno podporo za člane upravnega odbora, član nadzornega odbora in člane arbitraže.

Kandidacijska

komisija

24.03.2018

SKUPŠČINA GZ TURNIŠČE

Gasilska zveza Turnišče

Predsednik kandidacijske komisije,

Silvo Tivadar