Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA ČLANICE GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

 

VSEBINA PROGRAMA

KRAJ IN DATUM

ZADOLŽITEV

OPOMBE

Seje komisije za članice 4-5 na leto

Občina Turnišče, oz. po dogovoru

Predsednica komisije

4 članice

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

Predsednica komisije

 

Sodelovanje na regijskih posvetih

regija

 

 

Izobraževanje članic

PGD , GZ, regija

poveljniki

 

Priprava in udeležba na tekmovanjih

GZ, poveljniki

Mentorji, predsedniki

Sodelovanje kot desetina in ostalo

Udeležba na svečanih prireditvah

GZ in PGD

Vodstvo PGD

Primerna uniformiranost!

Srečanje članic GZ ali in Regije

GZ , regija

Komisija ali širši sestav članic

 

Mesec požarne varnosti

oktober

Poveljnik in vodstvo GZ

 

Udeležba seminarja predsednic komisij

november

Predsednica komisije

 

Sodelovanje z vodstvom GZ

Celo leto

Vse članice

Aktivno in po zadolžitvah

Sodelovanje z ostalimi komisijami

Celo leto

 

 

Redno obveščanje v medijih in revijah

Sproti ob aktualnostih

Posamezne članice

 

Sodelovanje s komisijo za delo članic v regiji

regija